Samoborska salamijada

Samoborci imaju koješta samoborsko, a nedavno su u čast svoje Salamijade i salame predstavili i monografiju “Samoborska salamijada 20 godina”. Međunarodna turističko – gastronomska priredba pripada bogatoj kulturti, zanatskoj i kulinarksoj tradicji. Pokrenula ju je grupa entuzijasta različitih zanimanja, kojima je zajednička bila jedino izrada domaćih salama. Važnu su ulogu u tome imali Bratovština svetoga Jurja i Turističke zajednice Grada Samobora, u posljednje vrijeme i Grada svete Nedjelje, zatim Udruga Zlatna šajba, osnovana 2003. godine. Također i Večernji list i prilog Vrt, medijski pokrovitelji Samoborske salamijade odnosno znanstvenog projekta robne marke Samoborska salama Zagrebačke županije. Uz to, jedan od pokretača Salamijade bio je večernjakovac Ivo Lajtman.

Kako je salama povijesno rasla govore tekstovi Milana Langa o belim, crnim i češnjovkama, Gerharda Ledića o Mesarima iz Leta Gospodnjega 1724. iz Libra don Steffana Skvorcza i predočena po jednem lutajućem Viatoru od Samoborszkih Rud pokraj Zagreba, zatim anali o razvoju priredbe do teksta vaše urednice o Salamijadama i Večernjem i Vrtu.