Prva Nacionalna konferencija o sigurnosti pčelinjih proizvoda

U Opatiji je 13. travnja 2012. održana prva Nacionalna konferencija o sigurnosti pčelinjih proizvoda. Organizirali su je Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, „Biopčela” – udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike i Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu.

O značaju skupa govori višestruko institucionalno pokroviteljstvo najrelevantnijih državnih tijela i institucija – Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva poljoprivrede, Primorsko-goranske županije i Turističke zajednice Grada Opatije kao i stručnih institucija Hrvatskoga apiterapijskog društva, Hrvatskoga pčelarskog saveza i domaćina Pčelarske udruge „Učka” iz Opatije.

Sa znanstvene, stručne, zakonodavne i proizvođačke razine

Pčela na paši (Fotografija veliki majstor pok. Jozo Petrić)

O sigurnosti pčelinjih proizvoda i njihovo zdravstvenoj ispravnosti na hrvatskome tržištu u Opatiji se, iako je to vrlo česta (medijska!) tema prvi put na nacionalnoj razini raspravljalo sa znanstvene, stručne, zakonodavne i proizvođačke razine. Sudionici su uvjereni kako će to priodnijeti budućim proizvodnim i zakonodavnim aspektima koji definiraju odgovornost u ovom izuzetno važnom području. Konferencijom su, naime, okupljeni predavači koji sui  ponajbolji stručnjaci, pripadnici akademske i stručne zajednice, koji se po različitim osnovama bave vrednovanja sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda.

Iskustva susjeda, a sve u zborniku

Kako razlikovati visokokvalitetni med od patvorenoga? (Snimila Božica Brkan / Acumen)

Predstavljena su zanimljiva vlastita iskustva i najnovije spoznaje vezane uz sagledavanje sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda iz višestruko različitih aspekata. Vrlo korisna iskustva iznijeli su stručnjaci iz EU odnosno Slovenije i Italije, a iza konferencije ostao je i zbornik radova Nacionalne konferencije o sigurnosti pčelinjih proizvoda (ISBN 978-953-6384-85-3).

Degustacija jela s pčelinjim proizvodima (Fotografija Bjelovarski sajam)

Konferencija je potaknula i vrlo dinamičnu raspravu, a ponovno se pokazalo kako to područje zahtijeva multidisciplinarnost i sveobuhvatnost u pristupu te cjelovitu mobilizaciju i odgovornost hrvatskoga stručnog, znanstvenog i proizvođačkog potencijala.

Zaključci javnosti i mjerodavnima

Medenjaci, najpoznatija slastica od meda (Snimila Božica Brkan / Acumen)

Kako bi se osiguralo da sigurnost pčelinjih proizvoda u budućnosti dobije jasne odrednice, sudionici prve Nacionalne konferencije o sigurnosti pčelinjih proizvoda konsenzusom su donijeli i posebne zaključke te ih, među ostalim, uputili i mjerodavnim ministarstvima zdravlja, znanosti, obrazovanja i sporta te poljoprivrede, Hrvatskom apiterapijskom društvu, Hrvatskom pčelarskom savezu, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i drugima. U njima, kako u ime organizatora prenosi dr. sc. Dražen Lušić, također stoji:

Što sve krije pčelinja košnica? (Fotografija Nikola Wolf)

– Uočena je potreba uspostave baze standarda kojima će se jasno definirati odrednice sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj;

– Istaknuta je potreba za kontinuiranim praćenjem zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj;

– Naglašena je potreba provedbe edukacije o sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj na svim razinama, od proizvođačke i potrošačke do stručne i znanstvene razine;

– Istaknuta je potreba za podizanjem kulture konzumacije pčeljinjih proizvoda građana Republike Hrvatske;

– Uočena je potreba za promocijom ekoloških aspekata u pčelarskoj proizvodnji Republike Hrvatske;

– Istaknuta je potreba za povećanjem razine analitičkog praćenja sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj;

– Naglašena je potreba za provedbom revizije statističkih podataka o potrošnji pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj;

– Uočena je potreba za promocijom apiterapijskih aspekata baziranih na egzaktnim znanstvenim dokazima i potvrđenim jasnim pravilima struke;

– Istaknuta je potreba za jasnijim određenjem prema suzbijanju pojave patvorina pčelinjih proizvoda na tržištu Republike Hrvatske.