Otvoreno pismo pčelara ministru poljoprivrede: hitno zabranite pesticide na bazi neonikotinoida!

Udruga Pčelara „Pčelinjak“ 16. siječnja predala je u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede otvoreno pismu upućeno ministru sa zahtjevom da se hitno zabrani korištenje pesticida na bazi neonikotinoida. Sastavni dio pisma su i dokumenti kojima se dokazuje njihova izuzetna štetnost.

 

Pismo smo poslali i hrvatskim medijima, planiramo ga uputiti i svim udrugama civilnoga društva do čijih elektronskih adresa uspijemo doći te hrvatskim pčelarima i pčelarskim udrugama s kojima surađujemo. Pismo ćemo objaviti i na našoj internetskoj stranici s molbom svima koji nas posjećuju (oko 1.200 posjeta dnevno) da ga šire dalje putem facebooka i drugih društvenih mreža. Naša stručna i znanstvena javnost prema ovom se problemu ponaša posve neodgovorno i stoga je bilo potrebno poduzeti senzibiliziranje što šireg kruga naših sugrađana.

 

Koliko li će ih preživjeti? (Fotografija Acumen)

 

Ako ste i sami zabrinuti za budućnost naših pčela preuzmite ovo pismo, zamijenite podatke o pošiljatelju svojim podacima i uputite ga i vi u svoje ime na office@mps.hr .

Otvoreno pismo

 

Udruga pčelara “Pčelinja”

Svačićev trg 11
10000 Zagreb

RNO: 0053937

OIB: 87098625408

Tel: 098/322 413

e-mail: damir.rogulja@gmail.com

www.pcelinjak.hr

   

Ministarstvu poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Zagreb, 16. siječnja 2012

 

OTVORENO PISMO

ministru Tihomiru Jakovini

 

Tražimo hitne mjere kojima bi se u Hrvatskoj zabranila upotreba pesticida u kojima je aktivna tvar jedan od neonikotinoida, a posebice sredstva s komercijalnim nazivima Poncho, Gaucho i Laso.

 

Poštovani gospodine Jakovina,

otvorenim pismom obraćamo Vam se kako bismo koliko je god moguće zaobišli utjecaj najjačih svjetskih farmaceutskih tvrtki i proizvođača ovih pesticida odnosno njihovih lobista koji su u Republici Hrvatskoj vrlo agilni. Naime, naša akcija da spasimo pčele za njih je prijetnja i kazneno djelo širenja uznemirujućih informacija!

 

Pa ako su dokumenti vlade jedne od članica EU-a i rezultati istraživanja utjecaja neonikotinoida na pčele i okoliš koje su obavile relevantne znanstvene institucije i strukovne udruge Europe uznemirujući za Hrvate, onda nam sigurno nije mjesto u tom društvu i okruženju.

 

A koji su to uznemiravajući dokumenti?

Perspektiva praznih košnica (Fotografija Pčelarski sajam u Gudovcu)

•    Obrazloženje razloga i odgovornosti za katastrofalni pomor pčela u Pomurju od 17. travnja do 10. svibnja 2011.  Inspektorata Republike Slovenije za Poljoprivredu, šumarstvo i hranu koji u zaključnom dijelu navodi da je „Na podlozi pregleda zajedničkih značajki pomora u Pomurju zaključeno da je ključni uzročnik pomora pčela klotianidin“(!).

•    Obavijest za javnost Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Republike Slovenije „Poljoprivrednici za pomor pčela nisu krivi“ od 01. lipnja 2010.

•    Prijedlog 1735: Zabrana prodaje otrova za pčele Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu od 20.06.2011. u kojem to ministarstvo predlaže vladi RS „da se na području Republike Slovenije zabrani prodaja i upotreba otrova (herbicida, insekticida, fungicida i drugih preparata) koji ubijaju pčele. A posebno opasni za pčele su insekticidi s aktivnim supstancama kao što su lambda cihalotrin, tiametoksan, tiakloprid, imidakloprid, acetamiprid, primikarb, dimetoat, omeotoat, klotianidin, klorpirifos, abamektim, spinosad, piretroidi i razna mineralna ulja“ . Zabrana upotrebe navedenih pesticida u Republici Sloveniji uvedena je od 29. travnja 2011. (Uradni list RS, št. 31/2011).

 

•    Prezentaciju Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Republike Slovenije o pomoru pčela u Prekomurju u 2011. godini u kojoj su dokazali da je „ključni uzročnik pomora pčela klotianidin“.

 

•    Video snimak eksperimenta V.Girolamia i L. Mazzona sa Sveučilišta u Padovi od 21. siječnja 2009. screen shut, google prijevod i link na stranicu Hrvatskog pčelarskog saveza, koji je o rezultatima tog eksperimenta objavio informaciju 20. veljače 2009.

 

•    Članak Vlade Auguština, stručnog savjetnika za tehnologiju pčelarstva u Javnoj savjetodavnoj službi u pčelarstvu Republike Slovenije iz stručnog časopisa „Čebelar“ u kojem je još u ožujku 2009. prenio, između ostalog, znanstveno utvrđene činjenice da kombinacija nekih neonikotinoida s određenim fungicidima do 1000 puta povećava otrovnost neonikotinoida za pčele.

•    Zabranu upotrebe neonikotinamida provelo je više vlada evropskih zemalja, a opširnije na (info od 11. studenoga 2010.).

 

Imamo i druge dokumente i izvore kojima možemo potkrijepiti naš zahtjev.

Je li nužno podsjećati što znači smanjivanje broja pčela? (Fotografija Acumen)

 

Poštovani gospodine ministre, u hrvatskoj pčelarskoj zajednici ne postoji organizacija, kadrovi niti resursi kojima bi se mogla provesti terenska istraživanja kakva su provedena u Sloveniji. Također ne postoji niti volja da se sustavno prate i analiziraju gubici naših pčela. Oni koji bi trebali i mogli nešto pokrenuti ustrajno se drže usuglašenih izjava da se „problem pomora pčela u Hrvatskoj preuveličava“, a dio znanstvene javnosti i na sam spomen o štetnosti neonikotinoida odgovara da „u Hrvatskoj nije dokazana štetnost ovih tvari, te da će oni biti prvi koji će se zauzeti za zabranu prometa tim tvarima kada se ta štetnost u Hrvatskoj dokaže“. Međutim, hrvatska se znanost utjecajem neonikotinoida na smrtnost pčela uopće ne bavi.

 

S obzirom da postoje tuđa iskustva i znanstvene provjere to bi u ovom slučaju trebalo biti dostatno da spoznamo i prihvatimo štetnost nabrojenih neonikotinoida i zaustavimo njihovu primjenu. To tim prije jer su najnovija istraživanja pokazala da te kemikalije, u nekontroliranim uvjetima na poljima i oranicama, stvaraju s drugim pesticidima, posebice herbicidima, neke potpuno nepredvidljive, vrlo toksične spojeve koji su u tlu aktivni i duže od 3 godine, koliko su u tlu aktivni sami neonikotinoidi. Ti spojevi se potom javljaju u plodovima kultura sijanih na tako kontaminiranom području kroz više godina i pošto nastaju u nekontroliranim kemijskim procesima nesumnjivo mogu predstavljati opasnost i za ljudsko zdravlje.

 

Naša pčelarska udruga izražava ozbiljnu zabrinutost za opstanak pčela i pčelarstva u Hrvatskoj. Stoga molimo da se Vaše nadležne službe povežu sa službama i stručnjacima susjedne Slovenije vezano uz njihove spoznaje o štetnosti ovih tvari te da se već prije nove sjetve kukuruza zabrani primjena i prodaja neonikotinoida u RH. Ako bi se to učinilo odmah bilo bi i dovoljno vremena da se osigura zamjensko sjeme za naše poljoprivrednike.

 

S poštovanjem,

Damir Rogulja, predsjednik UP „Pčelinjak“

 

Prilozi: navedeni dokumenti

 

Damir Rogulja

10000 Zagreb

Svačićev trg 11

098/322413

mail: damir.rogulja@gmail.com

www.pcelinjak.hr