Kako hrvatsko pčelarstvo od brenda postaje političko pitanje?

Jutros, 16. lipnja 2011. godine, iz mjerodavne je službe Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja novinarima prispjela obavijest o «sastanku oko Nacionalnog pčelarskog programa», da u svome kabinetu «potpredsjednik Vlade RH i ministar Petar Čobanković održat će sastanak u svezi razmatranja Nacionalnog pčelarskog programa 2011.-2012. godina».

Napokon, pomislih, a onda me zaskoči najprije, u vrlo kratkome roku, odgoda sastanka za dan, a potom i obavijest da je sastanak  e zatvoren za medije, da je «moguće posnimiti i fotografirati početak sastanka» te da «predviđene su izjave za medije po završetku sastanka».

Kako će izjave zacijelo dobiti dostojnu priliku u velikim medijima, a kako su nama od fotografija sa sastanka ipak važnija suština, pokušat ćemo i čitatelje Živi sela uvesti u «dijalog» odnosno u temu odnosno. Dopuštamo da je posve moguće da bi ministarstvo pčelare ionako kad-tad stavilo na dnevni red, no pretpostavljam da je sastanak ipak ubrzalo obraćanje Hrvatskoga pčelarskog saveza izravno medijima te javna objava ionako javnoga pisma premijerki, a zacijelo i novinarska pitanja. Pisma pčelara donosimo u cjelini, bez intervencija.

Pismo Hrvatskoga pčelarskog saveza medijima 13. lipnja 2011.

Udubljen u košnice (Fotografija Bjelovarski sajam / Acumen)

“Subject: MINISTAR PETAR ČOBANKOVIĆ PORUČIO PČELARIMA: OBEĆANJE – LUDOM RADOVANJE!?

Poštovani kolege,

Unatoč završenim pregovorima između hrvatskih pčelara i Ministarstva poljoprivrede te izrađenim Nacionalnim programom za pčelarstvo u 2011/2012. godini (kojim  se definiraju vrste pčelarskih potpora i načini provođenja mjera) potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Petar Čobanković nije ispunio dogovoreno!

Stoga je Hrvatski pčelarski savez uputio otvoreno pismo predsjednici Vlade RH Jadranki Kosor kojim opravdano traži hitan radni sastanak s premijerkom kako bi se razjasnilo:

Tolerira li se da potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković, koji potpisuje podzakonske akte u resoru Ministarstva poljoprivrede, donosi rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacionalnog programa i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe potpora u sektoru pčelarstva prema Nacionalnom pčelarskom programu, izbjegava odgovor na upit što se to događa s Programom i zašto je sve stalo? Tim više što je u prisustvu potpredsjednika Sabora RH Josipa Friščića, dva državna tajnika i predstavnika Hrvatskog pčelarskog saveza, dao jasno obećanje da će Program potpora za pčelare u 2011. godini biti realiziran.

Tolerira li se da pomoćnik ministra poljoprivrede i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Stjepan Mikolčić daje izjave za medije i obećava ispunjenje svih programskih mjera po Nacionalnom programu za pčelarstvo, a onda decidirano izbjegava odgovoriti o statusu istog Programa?

Tolerira li se da državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Stjepan Mikolčić na upit zašto se program ne realizira daje odgovor da je to „političko pitanje”, stoga se postavlja pitanje zbog čega su hrvatski pčelari „političko pitanje”?!?

Zbog čega nema tumačenja – zašto je Nacionalni pčelarski program potpora odjednom postao „političko pitanje”, i kako to da jedini u cijeloj poljoprivrednoj obitelji nemamo pravo na odgovor?

Tolerira li se da niti služba za odnose s javnošću Ministarstva poljoprivrede na upit novinara časopisa „Hrvatska pčela” – što se događa s Nacionalnim programom potpora za pčelarstvo, ne daje nikakav odgovor već mjesec dana (upit postavljen 17. svibnja 2011.)?

Tolerira li Vlada RH da Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ne daje nikakva objašnjenja o egzistencijalno bitnim pitanjima za sve hrvatske pčelare u nastaloj situaciji?

Tolerira li se izbjegavanje odgovora na sva pitanja koja se odnose na Nacionalni program potpora u pčelarstvu?

Gore navedena pitanja su od egzistencijalne važnosti za desetak tisuća pčelara RH, stoga smatramo da imamo pravo znati, kao i cijela hrvatska javnost, odgovore na ova pitanja, kao i odgovor na pitanje – tko i zašto opstruira cijeli ovaj Program!?!

Na kraju, hrvatskim pčelarima ne preostaje ništa drugo nego zapitati se – je li najpoznatiji hrvatski brand – figa u džepu ponovno na djelu!?!

U privitku se nalazi otvoreno pismo (poslano 20. svibnja 2011.) upućeno predsjednici Vlade RH Jadranki Kosor. Naglašavamo da premijerkin odgovor čekamo već mjesec dana.

Za sve ostale informacije i izjave možete kontaktirati predsjednika Hrvatskog pčelarskog saveza Martina Kranjeca – 099/4819-536.”

Pismo Hrvatskoga pčelarskog saveza Jadranki Kosor, 20. svibnja 2011. godine

Pčela vrijedno prikuplja pelud (Fotografija Acumen)

“PREDMET: O T V O R E N O    P I S M O – HITNO

Poštovana predsjednice Vlade Republike Hrvatske,

Obraćamo Vam se ovim otvorenim pismom koje je inicirano neugodnim položajem pčelarstva kao djelatnosti u okviru cjelokupne poljoprivredne obitelji u Republici Hrvatskoj.

Naime, s obzirom na to da je Republika Hrvatska korak od ulaska u Europsku Uniju, te da su svi pozitivni zakonski propisi doneseni i usklađeni sa legislativom EU, isto se odnosi i na legislativu u području poljoprivrede, u koju spada i pčelarstvo.

Hrvatski pčelarski savez je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja radio na izradi Nacionalnog programa za pčelarstvo u 2011/2012. kojim se definiraju vrste potpora i načini provođenja mjera. Nakon donošenja predmetnog Nacionalnog programa za pčelarstvo nastala je tzv. „šutnja administracije”, te se o njegovoj sudbini, odnosno realizaciji ništa više ne zna.

Radi lakšeg praćenja navedene problematike dat ćemo presjek događanja koji se odnosi na Program potpora za pčelarstvo u RH.

K r o n o l o g i j a  d o š e n j a  N a c i o n a l n o g  p r o g r a m a  z a  p č e l a r s t v o

Sa Zagrebačke pčelarske škole (Iz dokumentacije prof. dr. sc. Nikole Kežića)

Hrvatski pčelarski savez, poznavajući probleme u pčelarstvu u EU, te saznanjima od prijatelja pčelara iz zemalja okruženja, današnjih članica EU, inicirao je radni sastanak u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvojakabinet državnog tajnika Stjepana Mikolčića, kako bi prije samog ulaska RH u  Europsku Uniju na vrijeme definiralo pčelarstvo u okviru poljoprivrede i njegovom položaju u trenutku ulaska u EU.

Na sastanku, održanom u kabinetu državnog tajnika Stjepana Mikolčića, kojem su 15. travnja 2010. prisustvovali i suradnici državnog tajnika Miljenko Rakić i Ivan Jakopović – ispred Minstarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te predstavnici Hrvatskog pčelarskog saveza – na čelu s predsjednikom Saveza Martinom Kranjecom, dopredsjednikom Vladimirom Bilekom i tajnikom Saveza Tomislavom Gerićem, dogovoreno je pokretanje aktivnosti na donošenju programa za potpore u pčelarstvu za 2011. godinu, a dobiveno je i jamstvo da će se pčelarima osigurati potpore po modelu i standardu EU.

Nakon toga, održano je niz radnih sastanaka, od kojih apostrofiramo sastanak od 22. prosinca 2010. godine, u prisustvu državnog tajnika Stjepana Mikolčića, suradnika Miljenka Rakića i Miroslava Božića ispred Ministarstva poljoprivrede, te predstavnika Hrvatskog pčelarskog saveza – Martina Kranjeca, Vladimira Bileka i Tomislava Gerića, gdje je još jednom iskazana spremnost Ministarstva da će pčelarstvo biti regulirano na temelju Programa, te da će biti osigurane potpore u visini financijske omotnice koju je do sada pčelarstvo dobivalo modelom direktnih potpora u poljoprivredi.

Temeljem tog radnog sastanka, gdje su i dogovoreni radni zadaci, Hrvatski pčelarski savez izradio je prijedlog Programa potpora za pčelarstvo u 2011. godini, te ga je u pisanom obliku i dostavio resornom ministarstvu.

U tu svrhu Hrvatski pčelarski savez, radi upoznavanja pčelarske javnosti s prijedlogom programa, održao je i javne rasprave po svim županijama u RH, s obzirom na to da je ovaj model potpora nešto novo i do sada nepoznato, jer je isti temeljen na modelu EU, odnosno prema načelima kojima se uređuju pitanja programskih potpora sukladno Normi 1.2.3.4./2007.EU.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obvezalo se tada da će osigurati zakonski okvir kao temelj provođenja mjera.

S obzirom na to da se u siječnju 2011. godine nisu aktivirale radnje vezane uz dogovorene aktivnosti po pitanju Programa, Hrvatski pčelarski savez je reagirao podneskom, datiranim od 20. siječnja 2011. godine, koji je upućen prema potpredsjedniku Vlade RH i ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petru Čobankoviću, te je dan na znanje i državnom tajniku Stjepanu Mikolčiću. U istom se ukazuje na kratkoću roka provođenja svih dogovorenih aktivnosti, te da se što hitnije mora krenuti u realizaciju dogovorenih aktivnosti. Predložili smo da se prijedlog za donošenje Uredbe – kojom bi se do donošenja Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda premostio period i omogućilo da se program potpora za pčelarstvo što žurnije donese – uputi na Vladu RH. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ostalo je pri stajalištu da je potrebno donijeti Pravilnik o provedbi mjera za poboljšanje općih uvjeta proizvodnje i prodaje pčelarskih proizvoda te da se istima uređuju i programske potpore sukladne Normi 1.2.3.4./2007.EU.

Zatim je 23. veljače 2011. godine održan sastanak Povjerenstva za izradu Nacionalnog pčelarskog programa i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe potpora u sektoru pčelarstva. Navedeno Povjerenstvo činili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatskog pčelarskog saveza, Hrvatske poljoprivredne komore, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, Uprave za veterinu, Hrvatske poljoprivredne agencije.

Na daljnim sastancima tog Povjerenstva iskristalizirala su se programska rješenja po pitanju potpora za pčelarstvo, te je peti radni sastanak (14. ožujka 2011.) rezultirao i završenim Nacionalnim programom potpora za pčelarstvo u 2011. godini.

Međutim, tu su nastali i određeni problemi u poimanju završetka rada Povjerenstva, a problematična situacija rezultirala je i određenim aktivnostima Hrvatskog pčelarskog saveza – obavještavanjem javnosti putem medija o novonastaloj situaciji. Hrvatski pčelarski savez je podneskom od 28. ožujka 2011. obavijestio i potpredsjednika Vlade RH i ministra poljoprivrede Petra Čobankovića, u kojem se ukazuje na problematiku nastalu nakon završenih aktivnosti Povjerenstva i donesenom Programu za pčelarstvo na petom radnom sastanku predmetnog povjerenstva. Ukazalo se na činjenicu da se određena zaključena pitanja i donesena programska rješenja nastoje promijeniti, te da se s takvim načinom rada ne slažemo.

O nastaloj situaciji obavijestili smo i potpredsjednika Sabora RH Josipa Frišćića.

Slijedom događanja, 30. ožujka 2011. održan je radni sastanak u kabinetu potpredsjednika Vlade i ministra Petra Čobankovića, kojem su prisustvovali potpredsjednik Sabora RH Josip Friščić i državni tajnici ministarstva poljoprivrede  Stjepan Mikolčić i Josip Kraljičković, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Martin Kranjec, predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Vladimir Bilek i voditeljica povjerenstva Mirna Dadić.

Na navedenom sastanku konkretizirao se zaključak da programske potpore idu na način i u obliku kako je dogovoreno na petom radnom sastanku Povjerenstva.

S obzirom na to da se dogovor nije ispoštovao, 31. ožujka 2011. godine uputili smo prosvjednu notu potpredsjedniku Vlade RH i ministru Petru Čobankoviću, vezanu uz daljnje aktivnosti i novi sastanak Povjerenstva za izradu Nacionalnog programa potpora za pčelarstvo i da je peti radni sastanak završio sa zaključkom da je zadnji i da ne pristajemo na neka nova rješavanja, te da je ova situacija neprihvatljiva. O tome smo i obavijestili i potpredsjednika Sabora RH Josipa Friščića, jer je ovakav daljnji postupak suprotan dogovoru na dan prije održanom sastanku.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja održalo je i javnu raspravu 4. travnja 2011. godine, te je prezentiralo Nacionalni program za pčelarstvo svim zainteresiranima. Nakon toga su 6. travnja 2011. godine završene sve aktivnosti po pitanju izrade Nacionalnog programa za pčelarstvo i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe potpora u sektoru pčelarstva.

U sklopu Nacionalnog programa za pčelarstvo, a povodom mjere zdravstvene zaštite pčela, Uprava za veterinu izradila je i projekt programa same zdravstvene zaštite i način provedbe, tako da su doneseni i svi podzakonski akti, pa je sam Nacionalni program za pčelarstvo konkretiziran, a u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je daljnja provedbena aktivnost, te upućivanje prema Vladi RH na usvajanje.

Tražili smo podneskom upućenim 11. svibnja 2011. potpredsjedniku Vlade RH i ministru Petru Čobankoviću da nam se što hitnije odgovori što je s Nacionalnim programom za pčelarstvo, no na žalost do danas nismo dobili nikakav odgovor.

Naime, cijelo su vrijeme iz resornog ministarstva govorili da potpore za pčelarstvo nisu upitne, da će financijska sredstva osigurana, davane su izjave i u medijima o tome (državni tajnik Stjepan Mikolčić na VII. međunarodnom pčelarskom sajmu u Gudovcu 2011. – izjava 6. veljače 2011. te izjava na javnoj tribini 4. travnja 2011.).

Hrvatski pčelarski savez pokrenuo je niz aktivnosti na terenu prema pčelarima,  sukladno mjerama iz programa, od kojih neke imaju vrlo kratak rok da se realiziraju.

Pčelari su izdvojili znatna vlastita financijska sredstva (više od 500 tisuća kuna, plus poštarina) u pripremi provedbe mjera iz programa i zaslužuju da im se javno kaže što je s Programom potpora za pčelarstvo.

Stoga upućujemo traženje Vama kao predsjednici Vlade RH da se hrvatskim pčelarima jasno kaže – tolerira li se takav stav Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja da se ono što se donese ne provodi?

Tolerira li se da potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković, koji potpisuje podzakonske akte u resoru Ministarstva poljoprivrede, donosi rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacionalnog programa i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe potpora u sektoru pčelarstva prema Nacionalnom pčelarskom programu, izbjegava odgovor na upit što se to događa s Programom i zašto je sve stalo? Tim više što je u prisustvu potpredsjednika Sabora RH Josipa Friščića, dva državna tajnika i predstavnika Hrvatskog pčelarskog saveza, dao jasno obećanje da će Program potpora za pčelare u 2011. godini biti realiziran.

Tolerira li se da pomoćnik ministra poljoprivrede i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Stjepan Mikolčić daje izjave za medije i obećava ispunjenje svih programskih mjera po Nacionalnom programu za pčelarstvo, a onda decidirano izbjegava odgovoriti o statusu istog Programa?

Tolerira li se da državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Stjepan Mikolčić na upit zašto se program ne realizira daje odgovor da je to „političko pitanje”, stoga se postavlja pitanje zbog čega su hrvatski pčelari „političko pitanje”?!?

 Zbog čega nema tumačenja – zašto je Nacionalni pčelarski program potpora odjednom postao „političko pitanje”, i kako to da jedini u cijeloj poljoprivrednoj obitelji nemamo pravo na odgovor?

 Tolerira li se da niti služba za odnose s javnošću Ministarstva poljoprivrede na upit novinara časopisa „Hrvatska pčela” – što se događa s Nacionalnim programom potpora za pčelarstvo, ne daje nikakav odgovor već četiri dana (upit postavljen 17. svibnja 2011.)?

Tolerira li Vlada RH da Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ne daje nikakva objašnjenja o egzistencijalno bitnim pitanjima za sve hrvatske pčelare u nastaloj situaciji?

Tolerira li se izbjegavanje odgovora na sva pitanja koja se odnose na Nacionalni program potpora u pčelarstvu?”

 Slijedi: Vlade je otpisala pčelarima