Stevija pridonosi zdravlju i ljudi i prirode

Stevija (Stevia rebaudianaBERTONI) višegodišnji je zeljasti grm iz porodice glavočika (Asteraceae), koji može narasti u vis i do 1 m.. Rod Stevia ima oko 150 vrsta, primejrice Stevia ovata, Stevia eupatoria, Stevia serrata i, dakako, Stevia rebaudiana, koja, za razliku od ostalih vrsta iz svog roda, sadržava značajne količine slatkih glikozida. Listovi stevije dugi su […]

Hrvatski pčelari i med napokon ravnopravni na tržištu

10. studenog 2008. godine stupio je na snagu Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 125. od 29. listopada 2008. godine. Tim pravilnikom konačno svi hrvatski pčelari mogu slobodno i neograničeno prodavati svoje proizvode na kućnom […]

Karavla rječnik bilja

E-knjiga “Karavla rječnik bilja” “Karavla rječnik bilja”, jedinstveno botaničko leksikografsko djelo na hrvatskome jeziku, odnedavno je objavljen kao prvi rječnik elektroničke građe (e-book) na hrvatskome jeziku te svima dostupan – besplatno! Branimir P. Karavla, sin autora dendrologa mr. sc. Josipa Karavle, diplomiranoga inženjera šumarstva i hortikulture, koji je preminuo potkraj prošle godine, na taj je […]