Započeo šesti krug natječaja za sredstva iz IPARD programa – Mjere 101 i 103

Šesti krug natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” i za Mjeru 103 „Unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda” započeo je 17. listopada 2011. i trajat će do 28. studenoga 2011. godine. Doznajemo u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.U pet dosadašnjih natječaja ukupno je stiglo 160 prijava s ukupnom  vrijednošću ulaganja o668.173.344,84 kn. Tražene su potpore 357.847.989,34 kn. Od toga je odobreno 80 prijava s potporama vrijednim 188.612.715,16 kn.

I Gligorina sirana u Kolanu financirana je fondovskim novcem (Snimila Božica Brkan / Acumen)

U četvrtome krugu natječaja primljene su 44 prijave s ukupnom vrijednošću ulaganja 175.688.153,45 kn te vrijednost tražene potpore 88.690.569,37 kn. Od ukupnog broja prijava 36 je dobilo odobrenju Agencije za plaćanja odnosno 81,8 % odobrenih prijava, što je financijski čak 91,68 %  odobrenih sredstava potpore.

Hoće li se i za plodove ovoga modernog voćnjaka naći IPARD-ova novca? (Snimila Božica Brkan / Acumen)

U petom krugu natječaja primljeno je 40 prijava s ukupnom vrijednošću ulaganja  199.355.361,99 kn te vrijednost tražene potpore 99.216.380,20 kn. Do sada je isplaćeno šest prijava s potporama 14.649.841,34 kn.

Više informacija možete pronaći na web stranicama Agencije za plaćanje i Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.