Za razvoj ruralnih krajeva

Pri kraju samoga mandata, dakle s potpisom ministra Petra Čobankovića, Uprava za održivi razvitak seoskog prostora Ministarstva poljoprivrede objavila je brošuru “Za razvoj ruralnih krajeva” (urednik Srećko Selanac), koja će izuzetno koristiti ponajprije onima koji se već bave ili se žele baviti nekom proizvodnjom na selu, ne samo poljoprivrednom te drugima čije su aktivnosti okrenute ruralnome prostoru (komercijalne i nekomercijalna).

To je vrlo upotrebljiva, u 20.000 primjeraka otisnuta knjižica. Izvrsna je podloga za djelovanje na različitim razinama, jer – iako tek sada – pregledno donosi shemu cijeloga ustroja, potporu ruralnome razvitku kroz različite modele i mjere koje je Vrt već predstavio.

Donosi i ruralni turizam, program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ekološku poljoprivredu, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnoga ugleda, financijske potpore programima rada strukovnih udruženja u poljoprivredi i ribarstvu, zatim program izgradnje, adaptacije i opremanja objekata za provedbu prakse u srednjim poljoprivrednim školama te potpore organizatorima sajmova, promotivnih reprezentacija, znanstvenih skupova, obljetnica i manifestacija očuvanja kulturne baštine i sudionicima na izložbama.

Izuzetno je važan i program potpore istraživanjima u poljoprivredi. Uz to, na jednome su mjestu pobrojeni svi zakonski propisi koji reguliraju ovo područje.

Božica Brkan