Vinova loza – ampelografija, ekologija, oplemenjivanje

Troje uglednih znanstvenika zagrebačkoga Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Edi Maletić, prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić i prof. dr. sc. Ivan Pejić utkalo je svoje iskustvo i znanje u jedinstvenu knjigu “Vinova loza – ampelografija, ekologija, oplemenjivanje“, koju je objavila Školska knjiga.

Taj je sveučilišni udžbenik rezultat višegodišnjeg rada ne samo na fakultetu, nego i u vinogradima i podrumima, ali i laboratorijima i pokušalištima, hrvatskim i svjetskim, u kojima su  autori provodili brojne istraživačke projekte. Knjiga je namijenjena studentima preddiplomskih i diplomskih studija, ali i istraživačima i stručnjacima iz različitih institucija, te, dakako, vinogradarima i vinarima,. Rijetko sustavno i znanstveno utemeljeno opisuje jednu od najvažnijih, najstarijih i najpopularnijih poljoprivrednih kultura.

U predgovoru autori ističu kako se već duže vrijeme osjeća nedostatak znanstvene i stručne literature iz područja vinogradarstva i vinarstva na hrvatskome, posebice posljednjih godina kada su nova znanstvena i tehnološka postignuća postavila nove standarde u struci. Uz već poznate podatke i nove znanstvene spoznaje iz područja ampelografije, ekologije i oplemenjivanja vinove loze knjiga obrađuje i bogatu povijest te današnju važnost, a prezentirana je i detaljna sistematika roda Vitis i porodice Vitaceae.

Ta knjiga, ističe prof. dr. sc. Nikola Mirošević, recenzent knjige uz prof. dr. sc. Dubraku Premužić i prof. dr. sc. Petra Cindrića,  “učvršćuje autentičnost kulturnih vrednota, plodova uma i stvaralaštva na našim prostorima”. Dodaje kako je ona «vrijedan prilog u hrvatskom vinogradarsko-vinarskom slovosljedu, ona postaje još jedna poveznica s hrvatskom kulturnom baštinom gdje s razlogom ubrajamo i naš domorodni sortiment vinove loze».

Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja, koja prikazuju različite razradbe sorata prema njihovom podrijetlu, morfološkim, fiziološkim i gospodarskim značajkama, a opremljena je brojnim originalnim vrlo korisnim grafikonima, crtežima i slikama.

Knjigu “Vinova loza – ampelografija, ekologija, oplemenjivanje” objavila je šklska knjiga, a može se naći u knjižarama. Cijena joj je 190 kn.

 Objavljeno 12. siječnja 2009.