Programi i mjere MPS-a

Karmen Sinković, načelnica sektora za održivi razvitak seoskog prostoraPiše: Karmen Sinković, načelnica sektora za održivi razvitak seoskog prostora u ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva prepoznalo je značaj udruživanje kako poljoprivrednih proizvođača, tako i prerađivača i sukladno odredbama „Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu“ te „Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora” (N.N. 71/05, 37/06, 109/06) kojim je definirano ukupno desetmjera potpora. Jedna od mjera je mjera 4. pod nazivom „Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova“ mjera namjenjena sufinanciranju programa udruga.

Značajno je naglasiti da ove mjere potpora jesu nepovratna sredstva koje korisnici, u ovom slučaju udruge proizvođača i/ili prerađivača ostvaruju temelje dostavljenih ponuda na raspisani natječaj.

Naime, potpora proizvodnom i interesnom udruživanju poljoprivrednih proizvođača te neposredna suradnja s poljoprivrednim proizvođačima, i udruženjima (udrugama i poljoprivrednim zadrugama) jedan su od važnih segmenata današnje razvojne politike u dijelu poljoprivrede.
Udruživanje poljoprivrednih proizvođača i/ili prerađivača omugućuje njihovu bolju organiziranost, posebice kada je riječ o ostvarenju njihove zaštite prava i bolje pozicioniranosti, na sve zahtjevnijem, tržištu.

Od 2002. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva sufinancira rad poljoprivrednih udruga, a od 2006. godine sukladno mjeri 4. sufinanciraju se programi rada udruga proizvođača i/ili prerađivača hrvatskih prehrambenih autohtonih proizvoda, udruge strojni prstenovi.

Kada je riječ o udrugama proizvođača i/ili prerađivača hrvatskih prehrambenih autohtonih proizvoda cilj potpore je poticanje i promoviranje rada strukovnih udruženja (udruga) proizvođača i/ili prerađivača posebice hrvatskih prehrambenih autohtonih proizvoda, kao bitnih čimbenika u promociji hrvatskih autohtonih prehrambenih proizvoda u kako inozemnom, tako i na domaćem turističkom tržištu, te njihove zaštite oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom tradicionalnog ugleda. Sukladno tomu, sudionici natječaja jesu udruženja (udruga) proizvođača i/ili prerađivača hrvatskih prehrambenih autohtonih proizvoda koje su registrirane u temeljem Zakona o udrugama (N.N.88/01 i 11/02) i čiji programi rada su vezani za proizvodnju prehrambenih autohtonih proizvoda.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva sufinancira do 80% opravdanih troškova za program rada, a novčana sredstva namijenjena su za: intelektualne usluge (usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, koje nemaju stalni ili periodički karakter i nisu povezane s redovitim tekućim troškovima udruge; nastup udruge na izložbama; torganizaciju edukativnih radionica, okruglih stolova; kupnju opreme za proizvodnj ambalaže za pakiranje i stavljanje proizvoda na tržište; troškovi dizajna – loga; edukaciju članova udruge u za to ovlaštenim ustanovama od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; tiskanje propagandnog materijala (letak, brošura, sl.); izradu Pravilnika o standardima kakvoće koje proizvod mora udovoljavati; analizu zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Suradnja s poljoprivrednim proizvođačima, i udruženjima (udrugama i poljoprivrednim zadrugama) gotovo je svakodnevni posao djelatnika Ministarstva čime se mogu sagledati njihovi problemi i zasigurno odrediti prioriteti glede sufinanciranja programa, te pomoći oko izrade ili provedbe zakonskih i podzakonskih propisa.

Temeljem suradnje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu i Saveza udruga malih sirara Republike Hrvatske „SirCro” na jesenjskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu održan je okrugli stol u želji da se po prvi puta javno predstavi Saveza udruga malih sirara Republike Hrvatske „SirCro”, te da se čuju iskustva predstavnika „Saveza malih sirara Slovenije“ : Majde Tumpej, dipl.ing. (Kmetijska gazdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gazdarski zavod Ptuj) i Irena Orešnik, dipl.ing. (predsjednica Saveza malih sirara Slovenije).