Pojmovnik

B

brand odnosno brend jest sinergija svih podataka o proizvodu koji omogućuju razlikovanje te identifikaciju tog proizvoda, koja mora stvarati snažni i trajni identitet, saživati osobnost poduzeća, a čija je prednost nazočnost u podsvijesti potrošača odnosno korisnika.

povratak na vrh

O

oznaka zemljopisnog podrijetla je naziv regije, određenog mjesta ili, u iznimnim slučajevima zemelje, koja se rabi za označavanje prehrambenog proizvoda koji potječe iz te regije/mjesta/zemlje te čija se kakvoća, ugled ili drugo obilježje pripisuju njegovom zemljoopisnom podrijetlu.

oznaka izvornosti je naziv regije, određenog mjesta ili, u iznimnim slučajevima zemelje, koja se rabi za označavanje prehrambenog proizvoda koji potječe iz te regije/mjesta/zemlje te čije su kakvoća i karakteristike pod utjecajem prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne cjeline.

povratak na vrh

P

politika kvalitete Europske unije predstavlja zaokret u zajedničkoj poljoprivrednoj politi EU. Sa tržno-cjenovne potpore poljoprivrednoj proizvodnji koja je rezultirala velikim količinama pojedinih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i njihovim viškovima na EU tržištu prelazi se na sustave potpore poljoprivrednoj proizvodnji prema kojima obiteljsko gospodarstvo (farma) i održiva poljoprivredna proizvodnja postaju temelj poljoprivredne politike.

povratak na vrh