Ozbiljna potreba postoji

U “Novinaru”, glasilu Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, Margareta Zouhar spominje značaj projekta Živi selo u informiranju. Njen članak, “Urednička loša selekcija” pojašnjava koji su problemi sela i ruralnog prostora vezano za informiranje šire javnosti te zašto urednici takvim temama nisu skloni:

Ozbiljnu potrebu za Zborom inicirao je i okrugli stol Živi selo: Kako poboljšati protok i informiranost o ruralnom prostoru i za ruralni prostor, koji je 3 . listopada organizirala urednica Večernjakovog priloga Vrt Božica Brkan.

Uzme li se u obzir da od poljoprivrede živi oko 450.000 osoba, lako je zaključiti da je to ozbiljna gospodarska grana koja može uz dobro vođenje biti isto toliko dohodovna koliko i turizam.