Osnovan Zbor agronovinara

Na poticaj Božica Brkan, autorice projekta Živi selo i okrugloga stola održanoga u HND-u Živi selo: Kako poboljšati protok informacija o ruralnome prostoru i za ruralni prostor, u Hrvatskom je novinarskom društvu u ponedjeljak 29. listopada 2007. osnovan Zbor agronovinara. Dosadašnji predsjednik Zbora Ivica Fodor uz poziv je napisao: U proteklim godinama siromašni hrvatski agrar i ostarjelo selo bili su u medijskoj sjeni ostalih gospodarskih i političkih zbivanja. sve skuplja hrana i poljoprivredno zemljište te nužnost oživljavanja ruralnog prostora promiču sada agrar i na domaćoj političkoj i ekonomskoj sceni.

Pozivu se odazvalo sedamanaestoro novinara: Marko Bijažić i Elvis Mileta (HR Radio Pula), Božica Brkan (Vrt, Večernji list), Gorana Holub Veršić i Ivica Fodor- (HR I. program), San Katava i Ana Alkhamis (Nova zemlja, Osijek), Davor Lončarić, Verica Mađer i Dubravka Vuksanić (HR Radio Osijek), Dragan Vicković (Radio Vrbovec), Roberta Sorić (Agroglas, Osijek), Maragareta Zouhar (slobodna novinarka (Agroglas, Varaždinske vijesti), Nada Ćuk (Gospopdarski list), Ivan Zvonimir Čičak (Jutarnji list) te Mladen Stubljar i Vlatko Grgurić (HTV). Za predsjednicu je izabrana Verica Mađer, za potpredsjednicu Margatera Zouhar, a u izvršni odbor: Marko Bjažić, San Katava, Mladen Stubljar, Ivica Fodor i Božica Brkan.