Knjiga «Vinogradarstvo» Nakladnog zavoda Globus

U biblioteci Hrvatsko obiteljsko gospodarstvo a kao sveučilišni udžbenik zagrebački izdavač Nakladni zavod Globus objavio je knjigu «Vinogradarstvo» Nikole Miroševića i Jasminke Karoglan Kontić, nekadašnjega prestojnika i aktualne predstojnice Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta.

Autori su to izuzetno zanimljivih biografija i bibliografija iz dviju generacija stručnjaka i znanstvenika, koje, kako navode u proslovu knjizi, «veseli što napisanim tvorivima pružaju mogućnost svrhovite spoznaje pri radu u vinogradu», jer dodaju, «od životne je važnosti mladim ljudima ukazati na mogućnost neiscrpnog rada u proizvodnji grožđa u različitim proizvodnim okolnostima».

O uzgoju vinove loze i korištenju njezinih proizvoda – a to se smješta u prapovijesno vrijeme – najprije dodnose povijest i značaj vinogradastva. Potom slijedi biologija vinove loze: podrijetlo, morfologija i znaćajnije fiziološke funkcije odnosno vegetativni (korijen, stablo, mladice –rozgva, pupovi, list, disanje) i generativni organi (cvat, cvijet, vitise, grozd, bobice, sjemenke). Razvojni ciklu obrađuje suzenje ili plač loze, zatim pupanje, rast i razvoj vegetacije, svatnju i oplodnju, razvoj bobica, dozrijevanje grožđa, pripremu za zimski  odmor. Autori potom razrađuju prirodne uvjete uzgoja loze odnosno klimu (toplina, svjetlo, vlaga, vjetrovi), tlo (mehanički sustav, boju tla, kemijski sastav i tpove tla) i izbor položaja.

Potom Vrlo detaljno slijedi sortiment podloga i sorata vinove loze (američke vrste roda Vitis i njihove selekcije te američko-američki, europsko-američki i kompleksni križanci)s izborom podloga i kultivarima odnosno sortama vinvoe loze, najprije desamdesetak vinskih a potom i tridesetak stolnih. Autori zatim donose rgionalizaciju vinogradarskih područja Hrvatske te vrlo detaljno podizanje vinograda, rez vinove loze, sustavi uzgoja trsa, oštećenja vinove loze izazvana nepogodama, sustavi uzdržavanja tla u vinogradu, hranidba loze i gnojidba vinograda, navodnjavanje i berba.

Izuzetno će korisno mnogima biti ekološko vinogradarstv od zakonskih propisa do posebnosti provođenja agrotehničkih i ampelotehničkih mjera u ekološkom vinogradastvu kao i prerada grožđa i proizvodnja vina. Izuzetno korisna tema o rasadničarstvu opisuje oplemenjivanje vinove loze, vinogradarski rasadnik i tehnologiju proizvodnje cjepova. Izuzetno će korisno mnogim poslužiti i popis literature.

Ova izuzetno vrijedna knjiga  istinski je kapital svakome vinogradaru, a ima je u redovito prodaji (cijena 350 kuna). Dodatne informacija u Nakladnom zavodu Globus, 10000 Zagreb, pp 232, tel. 01 46 28 400, te na službenoj web stranici.