Karavla rječnik bilja

Karavla, rječnikE-knjiga “Karavla rječnik bilja” “Karavla rječnik bilja”, jedinstveno botaničko leksikografsko djelo na hrvatskome jeziku, odnedavno je objavljen kao prvi rječnik elektroničke građe (e-book) na hrvatskome jeziku te svima dostupan – besplatno!

Branimir P. Karavla, sin autora dendrologa mr. sc. Josipa Karavle, diplomiranoga inženjera šumarstva i hortikulture, koji je preminuo potkraj prošle godine, na taj je način želio vrijednu materiju približiti svima. Nada se, tumači, da će jedinstveno djelo korisno poslužiti ponajprije znanstvenim djelatnicima s područja biologije, šumarstva, poljoprivrede itd., a zatim i nastavnicima u školama, profesorima te studentima i zaljubljenicima u bilje.

Svaka je biljna vrsta imenovana hrvatski i latinski, a za vrste koje ih imaju, naveden je i engleski, njemački i ruski naziv. U tražilicu valja samo upisati latinsko ili hrvatsko ime.

Mr. sc. Josip Karavla (1929.- 2008.) rođeni je Zagrepčanin, diplomirao je na Poljoprivredno – šumarskome fakultetu, šumarskom odsjeku, biološki smjer. Od 1953 do 1954. radio je u šumariji Sljeme, a zatim u hortikulturi. Od 1960. je sveučilišni asistent na Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju. Na poslijediplomskom s područja dendrologije, parkiranja i ozelenjavanja magistrirao je 1969. radom “Dendrološka i šumsko – uzgojna važnost starih parkova u Samoboru“. Početkom 1969. izabran je za predavača dendrologija i na biološkom i tehničkom smjeru šumarskog fakulteta u Zagrebu, a potkraj 1976. izabran je u zvanje višeg sveučilišnog predavača iz područja dendrologije te radio do umirovljenja 1993.

Znanstveni i stručni rad iz dendrologije i hortikulture usredotočio je na dendrološke vrste (Samobora, Zagreba i Rijeka) i njihove hortikulturne značajke. Od 1966. do 1990. izučavao je oblike i svojstva naših autohtonih lipa. Napisao je više znanstvenih i stručnih radova, a rezultate istraživanja objavio u više domaćih stručnih časopisa i enciklopedija. Među ostalom objavio je i ”Karavla rječnik bilja”, 761 stranicu elektroničke građe u kojem su opisani pojmovi o biljkama.

23. ožujka 2009.