Integralna proizvodnja maslina

Lada Bičak, Marijo Car, Antun Kotlar i Višnja Šimunović autori su nove brošure Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu “Tehnološke smjernice za integralnu proizvodnju maslina”. Proizvodnja maslina i maslinova ulja su, kako poručuju jedna od koautorica mr. sc. Lada Bičak, inače načelnica odjela za zaštitu bilja, i ravnatelj HZPSS sd. sc. Ivan Katalinić, uvijek bila odlična nadopuna turističkoj djelatnosti. Promjenom načina gospodarenja, osobito boljim iskorištavanjem resursa i kapaciteta, unapređenjem tehnologije proizvodnje u smjeru ibntegrirane proizvodnje može se poboljšati postojeće stanje. Velik broj maslinika je nakon domovinskoga rata obnovljen. Većinu tih maslinika još uvijek proizvođači obrađuju na ekstenzivan, tradicionalan način, no posađen je i ne mali broj maslina u kojima će se proizvoditi intenzivno i od kojih očekujemo još bolje proizvodnje rezultate. Proizvodnja, prerada i trženje visokokvalitetnih maslinovih ulja, kažu, danas je i u nas posao koji pruža egzistenciju obiteljima u priobalju i na otocima.

Brošura “Tehnološke smjernice za integralnu proizvodnju maslina” navodi najmanje veličine maslinika, zatim obrađuje podizanje malsinika, izbor sadnoga materijala, načine proizvodnje, uključujući primjerice podizanje maslinika s razmakom i gustoćom sadnje te uzgojne oblike, zatimr ezidbu, obradu tla i gnojidbu, a potom berbu. Itetako će koristiti osnovna načela integrirane zaštite te integriranu zaštitu od bolesti i štetnika, korova i glodavaca. Daje i primjer dnevnika radova i zapažanja u masliniku. Na kraju donoci i vrlo koristan pregled literature.

Hrvatska udruga ua integriranu proizvodnju voća Ivan Ciglar krovna je udruga koja promiče takvu voćarsku proizvodnju. Proizvođači voća i maslina, članovi Udruge koji poštuju tehnološke smjernice za integriranu proizvodnju voća poslije kontrole mogu ostvariti i potvrdnicu te svoje voće deklarirati kao proizod proizveden po principima integrirane proizvodnje.

Više informacija o brošuri “Tehnološke smjernice za integralnu proizvodnju maslina” izravno kod izdavača Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodanu službu, lokalnim ispostavama ili u Zagrebu, Kačićeva 9/III, tel. 01 4882 700, e-mail hzpss@hzpss.hr, web stranica HZPSS-a.