Ekojanjetinom do razvitka?

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga s Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu, voditelj projekta, na okruglome stolu Putovi mesa Prvoga festivala hrvatskih mesnih gastroikona ZaMeso, potkraj listopada, predstavio je projekt Ekojanje kojim se kani poduprijeti razvitak prije svega krških područja. Kako se i u Europi promiče i štiti proizvodnja autohtonih proizvoda na obiteljskim gospodarstvima, čime se ljude zadržava na određenom području i oni od svoje proizvodnje mogu i pristojno živjeti, Hrvatska svoju priliku vidi uz ostalo u projektu Ekojanje. Dosad je uzgojeno 1750 ekojanjaca, a cilj je uzgoj u pet godina 30.000 grla. Program vrijedan 50 milijuna kuna podupire i Vlada RH, osnovana je i tvrtka Ekojanje, a prema riječima prof. dr. sc. Miljenka Šiprage, poticat će se gospodarski isplativa stada od 150 grla.

U projektu je u početku bilo devet ekoproizvođača, a opstalo ih je šest. Oni imaju ekopotvrdnice, a troje ih je ostalo bez ekopotvrdnica zbog manje-više banalnih razloga. Kako je cilj projekta da se mrežom ekoloških ovčarskih farmi na više uzgojnih područja dade poticaj razvitku ekološkog ovčarstva (u planu je i uzgoj ekokoza), nužno je educirati i potrošače koji će moći nabavljati ekojanjetrinu provjerene kakvoće. U Italiji je takvo meso 100 posto skuplje, a u nas se očekuju 50 posto više cijene, no jamstvo kvalitete otvara vrata ne samo hrvatskoga nego i europskoga tržišta pa u ovakvim projektima mnogi mogu naći istinsku priliku za proizvodnju nečega što će imati sigurnoga kupca.